دوره جامع آموزش آتش‌نشانی و اطفاء حریق مورخ 1395/07/27 در شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بروجن  برگزار گردید.
                     
در این دوره آموزشی که با تدریس جناب آقای سلیمانی برگزار شد شرکت کنندگان در رابطه با انواع حریق، نحوه مواجهه با آن و نیز کاربرد انواع کپسول‌های اطفاء حریق را آموزش دیدند.
همچنین مانور عملی اطفاء حریق در محوطه باز شرکت برگزار و تعدادی از پرسنل شرکت با استفاده از خاموش‌کننده‌ها و کپسول‌های آتش‌نشانی نسبت به اطفاء حریق اقدام نمودند.