لطفا جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری سمپوزیوم
به آدرس http://www.issiran.com مراجعه نمایید.