لطفا جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری یازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین المللی انجمن سرامیک ایران به آدرس  https://icers.ir مراجعه نمایید.