به گزارش ماین نیوز، بابک وفایی بابیان اینکه چهار کوره پیش گرم‌کن در خط نورد گرم، وظیفه گرم کردن تختال جهت نورد را به عهده‌دارند، افزود: تختال واردشده در کوره توسط سیستم واکینگ بیم جابه‌جا و این سیستم که در فرآیند تولید و در طول حرکت گرم می‌شود، با آب در گردش خنک می‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه آب در گردش سیستم واکینگ بیم مگر در زمان خاموش و سرد بودن کوره، نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، تصریح کرد: با توجه به حساسیت سیستم نامبرده، سیستم اضطراری آب در گردش در نظر گرفته‌شده است تا در صورت لزوم جایگزین شود.

رئیس انبار تختال و کوره‌های پیش گرم فولاد مبارکه درباره مشکلی که سبب می‌شد کوره‌های پیش گرم در حالت High Risk قرار گیرند، افزود: این سیستم در طراحی اولیه دارای والو های اضطراری ورودی/ خروجی پنوماتیک است و ازآنجایی‌که در طراحی اولیه، والو یادشده تنها در شرایط اضطراری بازمی‌گردد و امکان باز و بسته نمودن آن در شرایط عادی ازجمله در هنگام تست هفتگی وجود نداشت، این امر مستلزم توقف خط نورد گرم به میزان حداقل چهار ساعت و خاموش کردن کوره‌ها می‌بود که زمان زیادی را از خطوط تولید می‌گرفت و سبب افزایش ریسک خرابی کوره‌های پیش گرم می‌شد.

وی در خصوص مراحل اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: طی بررسی‌های انجام‌شده توسط همکاران، مشکل فوق بررسی و سه اقدام به‌صورت موازی مورداجرا درآمد.
وفایی راهکار نخست را ایجاد امکان باز و بسته نمودن والو بدون توقف خط و توقف کوره معرفی کرد و دراین‌باره گفت: در این طرح والو دستی دیگری به‌صورت سری با والو خروجی اضطراری نصب‌شده که در زمان تست والو خروجی اضطراری در حالت بسته قرار بگیرد و امکان تست والو را بدون توقف خط و کوره فراهم می‌نماید.

وی راهکار دوم را ایجاد مسیری جداگانه و تقریباً موازی با خروجی آب اضطراری به‌صورت دستی خواند و در این خصوص ادامه داد: این خروجی در شرایطی که والو اصلی عمل ننماید، به‌صورت دستی بازمی‌گردد.

رئیس انبار تختال و کوره‌های پیش گرم فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: تهیه دستورالعمل جهت تست والو فوق به‌صورت متناوب به‌عنوان سومین راهکار در این زمینه اجرا شد.
وی در پایان از همکاری تمامی همکاران در قسمت‌های تولید و تعمیرات کوره‌های پیش گرم، دفتر فنی تعمیرات و واحدهای جنبی که در اجرای این پروژه همکاری نمودند، قدردانی کرد.

منبع:
http://www.minews.ir