توضیحات کاربردها
آجرهای منیزیایی اتصال مستقیم کوره‌های قوس الکتریکی، کنورتور، میکسرهای فلز مذاب و ریجنراتورها در کوره شیشه