توضیحات کاربردها
آجرهای آلومینا- منیزیا- گرافیت اتصال رزینی پاتیل فولادسازی