توضیحات انواع  کاربردها
آجرهای منیزیا- گرافیت اتصال رزینی EX بلوک‌های EBT کوره قوس الکتریکی در صنایع فولاد