توضیحات کاربردها
جرم‌ پاشیدنی بر پایه منیزیا جرم پاشیدنی تعمیر کرم در کوره‌های قوس الکتریکی و کنورتور در صنایع فولاد