توضیحات انواع کاربردها
ملات­ منیزیا- کرومیتی 70 MC برای لایه چینی انواع اجرها
75 MC
ملات­ منیزیایی 92 M