توضیحات کاربردها
آجرهای آلومینا- مولایت سپرهای حرارتی برای محفظه احتراق توربین‌های گازی