توضیحات کاربردها
آجرهای عایق آلومینا بالا كوره ها در  صنعت سرامیک، نيروگاه هاي حرارتي، کوره ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي