توضیحات انواع  کاربردها
جرم پرکننده 70CR سیستم دریچه کشویی پاتیل
OLIVIA مجرای EBT در کوره‌های قوس الکتریکی